MILL I MASLOW –

MILL I MASLOW
Reżyseria: zespół
Muzyka: Julia Kubica, Bartek Rączkowski.

Z analizy życia XIX-wiecznego filozofa J.S. Milla skonfrontowanej z piramidą potrzeb amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa wynika prawda o przeznaczeniu w ludzkim życiu: „Coś musi się stać – bo to wymusza na nas wewnętrzna siła – parcie ku szczęściu. Pewne rzeczy (nawet te najbardziej potrzebne i pożądane) nigdy nie będą miały szans, bo nasze ciało jest granicą naszego bycia”. Przypadek Milla nastraja optymistycznie: pomimo drastycznej tresury w dzieciństwie i załamania nerwowego, w ogólnym rozrachunku „miał więcej szczęścia” – odnalazł nie tylko kobietę swojego życia, ale i doznał samospełnienia, nie rezygnując ze swych predyspozycji czy „powołania”. Tym, którzy mają mniej szczęścia, zawsze pozostaje przyjemność wysiłku szukania.