Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży Teatr Kochanowskiego w Opolu

W sezonie 2010/2011 uruchamiamy „stałe zajęcia teatralne” dla dzieci i młodzieży z regionu naszego województwa.

Nasze zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu przez aktorów i współpracowników naszego Teatru. W programie przewidziane są następujące zajęcia:
• interpretacja tekstu (wiersz, proza, kultura słowa);
• praca w zespole (improwizacja, drama);
• ruch sceniczny i taniec;
• zadania aktorskie;
• sceny;
• piosenka i umuzykalnienie;
• wiedza o teatrze i kulturze (zajęcia teoretyczne).

Na podstawie wyników przesłuchania (proszę przygotować wiersz/prozę oraz piosenkę), które odbędzie się 4 października 2010 roku o godz. 17.00 na Małej Scenie / Scenie na Parterze Teatru im. Jana Kochanowskiego zostaną utworzone trzy grupy wiekowe (gimnazjalna, licealna i studencka).

Nasze zajęcia wzorujemy na Ognisku Teatralnym Państwa Machulskich, działającym w Warszawie od blisko czterdziestu lat. Legendarne już Ognisko Machulskich wykształciło wielu znanych aktorów, dziennikarzy, prawników i reżyserów m.in. Piotra Adamczyka, Katarzynę Figurę, Krzysztofa Ibisza, Edytę Jungowską, Agnieszkę Grochowską, Agnieszkę Dygant, Piotra Kraśko, Kasię Cichopek i innych. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia staną się tym dla Opola, czym jest Ognisko Teatralne Machulskich w Warszawie – kuźnią młodych talentów.
Nasze zajęcia przeznaczone są dla wszystkich młodych ludzi pragnących rozwijać swoje teatralne zainteresowania.

Koszt zajęć to 120 zł./miesięcznie (opłata za grudzień, luty i czerwiec 60 zł.).
Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Literackim po wypełnieniu karty zgłoszeniowej do 4 października. Wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 774539082 do 85 w. 140 w godz. 10.00 – 17.00.